Pages

Pengenalan


SILIBUS

BAB 1: KEMAHIRAN KHUSUS

1.1        LATARBELAKANG JPAM
1.          Sejarah & perkembangan  JPAM
2.          Akta, Prinsip-prinsip & kepentingan
3.          Pakaian & Pangkat

1.2        KEMAHIRAN ASAS JPAM
1.          Kawad Kaki
2.          Istiadat
3.          Ikatan & Simpulan
4.          Asas Menyelamat
5.          Peta
6.          Perkhemahan

BAB 2 : PENGURUSAN ORGANISASI

2.1        Penubuhan Dan Kepimpinan Organisasi
2.2        Penulisan Surat Rasmi Dan Sistem Fail
2.3        Pengurusan Mesyuarat
2.4        Pengurusan Kewangan
2.5        Pengelolaan Aktivit


KEHADIRAN

1. Sekurang-kurangnya 80% (12 kali perjumpaan
2. Jika ada M/C, hantar salinan yang telah disahkan.


PERNILAIAN

Peperiksaan Akhir - tiada
Pernilaian Berterusan - 100%

1.         Ujian                 min 1x  30%      Bab 2 sahaja
2.         Pratikal             min 1x  20%      Bab 1 – Kemahiran Asas JPAM
3.         Projek               min 1x  20%      Tiada bab
4.         Pembentangan  min 1x  10%      Bab 1 - Kemahiran Asas JPAM
5.         Lain-lain (kuiz)   min 2x  20%      Bab 1 – Latarbelakang JPAM, Bab 2 – Surat Rasmi & Fail     

PENGUMUMAN

Semua pelajar dikehendaki membeli tali nyalon pangjang lebih kurang 1m untuk latihan ikatan dan simpulan tali.